• Máy hàn điện tử
  ZX7-220
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  GOMES
  5.7-7.4KVA
  220V/50hz
  10-220A
  1.6-3.2mm
  12 Tháng

   

   

   

 • Máy hàn điện tử
  ARC-220
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  GOMES
  5.7-7.4KVA
  220V/50hz
  10-200A
  1.6-4.0mm
  12 Tháng

   

   

   

 • Máy hàn điện tử
  MMA-250
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  GOMES
  5.7-7.4KVA
  220V/50hz
  10-200A
  1.6-4.0mm
  12 Tháng

   

   

   

 • Máy hàn TIG điện tử
  TIG-220S
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  GOMES
  3.7-4.8KVA
  220V/50hz
  10-220A
  0.93mm
  12 Tháng