• Máy bào
  EG-290

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Bảo hành:
  FEG
  720W
  220V/50hz
  13.000 vòng / phút
  90mm (bề rộng)
  1mm (độ sâu)
  3 Tháng

 • Máy bào
  EG-282

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Bảo hành:
  FEG
  600W
  220V/50hz
  16.000 vòng / phút
  82mm (bề rộng)
  1mm (độ sâu)
  3 Tháng

 • Máy bào
  EG-280

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Bảo hành:
  FEG
  540W
  220V/50hz
  16.000 vòng / phút
  82mm (bề rộng)
  1mm (độ sâu)
  3 Tháng