• Máy cắt góc nghiêng (nhôm,gỗ)
  EG-1225

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ lưỡi cắt:
  Góc cắt :
  Bảo hành:
  FEG
  1380W
  220V/50hz
  4.600 vòng / phút
  250mm
  60x140mm
  3 Tháng

 • Máy cắt góc nghiêng (nhôm,gỗ)
  EG-1228 (mô tơ)

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ lưỡi cắt:
  Góc cắt :
  Bảo hành:
  FEG
  1650W
  220V/50hz
  4.600 vòng / phút
  250mm
  60x140x60mm
  3 Tháng

 • Máy cắt góc nghiêng (nhôm,gỗ)
  EG-1229 (cô roa)

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ lưỡi cắt:
  Góc cắt :
  Bảo hành:
  FEG
  1850W
  220V/50hz
  6.000 vòng / phút
  255mm
  60x140x60mm
  3 Tháng