• Bộ Máy khoan búa (13mm)
  GB-5515M

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  GOMES
  710W
  220V/50hz
  0-2.800 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng

   
   
 • Máy khoan - Bắt vít
  GB-511

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Khoan:
  Bảo hành:
  GOMES
  280W
  220V/50hz
  0-800 vòng/ phút
  10 mm
  10 mm
  3 Tháng

 • Máy khoan (10mm)
  GB-5513

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  GOMES
  450W
  220V/50hz
  0-2.800 vòng/ phút
  10mm
  25mm
  3 Tháng

 • Máy khoan búa (13mm)
  GB-5515
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  GOMES
  710W
  220V/50hz
  0-2.800 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng
   

   

 • Máy khoan
  GB-512

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Bảo hành:
  GOMES
  600W
  220V/50hz
  2800 vòng/ phút
  10mm
  3 Tháng

   

   

   

   
 • Máy khoan GB-5114
  GB-5114

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  GOMES
  600W
  220V/50hz
  0-1200 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng