• Chà nhám rung
  S-350

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Quỹ đạo rung:
  Cỡ chế chà:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  190W
  220V/50hz
  22.000 lần / phút
  93x230mm
  1.3 kg
  3 Tháng

 • Máy chà nhám
  S-550

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Quỹ đạo rung:
  Cỡ chế chà:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  170W
  220V/50hz
  24.000 lần / phút
  75x140mm
  0.9 kg
  3 Tháng

 • Chà nhám lô
  B-1056

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ chế chà:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  1150W
  220V/50hz
  400m / phút
  100x560mm
  5.0 kg
  3 Tháng

 • Chà nhám lô
  BE-4240

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Quỹ đạo rung:
  Cỡ chế chà:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  1150W
  220V/50hz
  400m / phút
  100x610mm
  5.1kg
  3 Tháng

 • Chà nhám tròn
  RSE-1250

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Đường kính đĩa:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  300W
  220V/50hz
  6000-12000 vòng / phút
  125mm
  1.6 kg
  3 Tháng