• Máy bào
  GB-8821
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Bảo hành:
  GOMES
  620W
  220V/50hz
  16.000 vòng / phút
  82mm  (bề rộng)
  1mm (độ sâu)
  3 Tháng

   

 • Máy bào
  GB-8901
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Bảo hành:
  GOMES
  1020W
  220V/50hz
  16.500 vòng / phút
  90mm (bề rộng)
  1mm (độ sâu)
  3 Tháng

   

 • Máy bào
  GB-8825
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Bảo hành:
  GOMES
  660W
  220V/50hz
  16.300 vòng / phút
  82mm (bề rộng)
  1mm (độ sâu)
  3 Tháng