• Máy chà nhám nhỏ
  EG-366

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ rung:
  Bàn đế:
  Bảo hành:
  FEG
  260W
  220V/50hz
  13.500 vòng/ phút
  113 x 102mm
  3 Tháng

 • Chà nhám mô tơ
  EG-388

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Quỹ đạo rung:
  Cỡ chế đà:
  Bảo hành:
  FEG
  200W
  220V/50hz
  7200 lần / phút
  210x106mm
  3 Tháng

 • Chà nhám lô
  EG-603

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ đai chà nhám:
  Bảo hành:
  FEG
  1200W
  220V/50hz
  500m / phút
  100x610mm
  3 Tháng

 • Chà nhám rung
  EG-360

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Quỹ đạo rung:
  Cỡ chế đà:
  Bảo hành:
  FEG
  200W
  220V/50hz
  10.000 lần/ phút
  93x185mm
  3 Tháng