• Máy mài 100mm
  GB-9915
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  800W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

   

 • Máy mài 100mm
  GB-9910
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  720W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

   

 • Máy mài khuôn
  GB-9906

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  GOMES
  400W
  220V/50hz
  26.000 vòng/ phút
  6mm
  3 Tháng

   

 • Máy mài GB-9913
  GB-9913

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  850W
  220V/50hz
  12.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

   

 • Máy mài tay dài 100mm
  GB-9914

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  600W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

   

   
   
 • Máy mài 100mm
  GB-9911

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  720W
  220V/50hz
  12.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng