• Máy mài
  EG-916

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  720W
  220V/50hz
  12.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

   

 • Máy mài 100mm
  EG-914A

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  750W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

   

 • Máy mài 125mm
  EG-925A

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  1200W
  220V/50hz
  10.000 vòng/ phút
  125mm
  3 Tháng

 • Máy mài 100mm
  EG-910
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  570W
  220V/50hz
  12.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

   

 • Máy mài 100mm
  EG-911A

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  670W
  220V/50hz
  12.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

 • Máy mài 100mm
  EG-912

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  540W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng