• Máy mài
    EG-916

     

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Cỡ đá:
    Bảo hành:
    FEG
    720W
    220V/50hz
    12.000 vòng/ phút
    100mm
    3 Tháng

     

  • Máy mài 100mm
    EG-914A

     

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Cỡ đá:
    Bảo hành:
    FEG
    750W
    220V/50hz
    11.000 vòng/ phút
    100mm
    3 Tháng

     

  • Máy mài 125mm
    EG-925A

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Cỡ đá:
    Bảo hành:
    FEG
    1200W
    220V/50hz
    10.000 vòng/ phút
    125mm
    3 Tháng

  • Máy mài 100mm
    EG-910
    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Cỡ đá:
    Bảo hành:
    FEG
    570W
    220V/50hz
    12.000 vòng/ phút
    100mm
    3 Tháng

     

  • Máy mài 100mm
    EG-911A

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Cỡ đá:
    Bảo hành:
    FEG
    670W
    220V/50hz
    12.000 vòng/ phút
    100mm
    3 Tháng

  • Máy mài 100mm
    EG-912

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Cỡ đá:
    Bảo hành:
    FEG
    540W
    220V/50hz
    11.000 vòng/ phút
    100mm
    3 Tháng