• Máy đục bê tông 17mm
  EG-581B (CHẤT LƯỢNG CAO)

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ búa:
  Khả năng đục:
  Bảo hành:

  FEG
  1050W
  220V-240V/50-60hz
  2900 lần /phút
  17mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

   

 • Máy đục bê tông 30mm
  EG-585B (CHẤT LƯỢNG CAO)

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ búa:
  Khả năng đục:
  Bảo hành:

  FEG
  1400W
  220V-240V/50-60hz
  2900 lần /phút
  30mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

 • Máy đục bê tông 17mm
  EG-581

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ búa:
  Khả năng đục:
  Bảo hành:

  FEG
  1300W
  220V-240V/50-60hz
  3800 lần /phút
  17mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

 • Máy đục bê tông 30mm
  EG-585

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ búa:
  Khả năng đục:
  Bảo hành:

  FEG
  1240W
  220V-240V/50-60hz
  2900 lần /phút
  30mm (Bê tông Max)
  3 Tháng