• Đầu xịt
  PS-48M

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Tốc độ:    
  Lưu lượng nước:
  Chỉ số nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  3 - 5 HP
  800-1000 RPM
  33 - 40L/phút
  20-45 Mpa
  11 Kg
  3 Tháng

   

   


   

   

 • Đầu xịt
  PS-38M

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Tốc độ:    
  Lưu lượng nước:
  Chỉ số nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  1.0 - 2.0 HP
  800-1200 RPM
  14-22L/phút
  20-45 Mpa
    9Kg
  3 Tháng

   

   


   

   

 • Đầu xịt ARWA
  PS-35M

  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Tốc độ:    
  Lưu lượng nước:
  Chỉ số nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  1.5 - 2.0 HP
  800-1200 RPM
  14-22L/phút
  20-45 Mpa
  7.3 Kg
  3 Tháng

   

   


   

   

   
 • Đầu xịt ARWA
  PS-45M

  Hãng sản xuất:
  Công suất:   
  Tốc độ:
  Lưu lượng nước:
  Chỉ số nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  3-5 HP
  800-1000 RPM
  33-40 L/phút
  20-45 Mpa
  10kg
  3 Tháng

   

   


   

   

   
 • Súng phun 60cm (có nắp chụp)
  AW-04
 • Súng phun 90cm (có nắp chụp)
  AW-05