• Khoan bê tông 26mm
  GB-2603SRE

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ đập:
  Khả năng khoan:
  Bảo hành:

  GOMES
  850W
  220V-240V/50-60hz
  0-900 vòng/Phút
  0-4.400 lần /phút
  26mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

 • Máy khoan chuyên 25mm
  GB-5506

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ búa:
  Khả năng khoan:
  Bảo hành:

  GOMES
  900W
  220VV/50hz
  0-800 vòng/Phút
  0-4.400 lần /phút
  25mm (Bê tông Max)
  3 Tháng