• Máy mài 2 đá
  GB-375
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  375W
  220V/50hz
  2.950vòng/ phút
  200x20mm
  3 Tháng

   

   

   

 • Máy mài 2 đá
  GB-180

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  180W
  220V/50hz
  2.850vòng/ phút
  125x16mm
  3 Tháng

   

   

   

   
 • Máy mài 2 đá
  GB-200

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  200W
  220V/50hz
  2.840vòng/ phút
  125x16mm
  3 Tháng

   

   
   
 • Máy mài 2 đá
  GB-250

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  GOMES
  250W
  220V/50hz
  2.850vòng/ phút
  150x20mm
  3 Tháng