• Máy nén khí (Dây Nhôm)
  1008

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Lưu lượng khí:
  Chỉ số nén:
  Dung tích bình nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  2.0 HP (Mô tơ dây Nhôm)
  220V/50hz
  125L/phút
  0.8Mpa
  8L
  13Kg
  3 Tháng

   


   

   
 • Máy nén khí (Dây Đồng)
  AW-1518

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Lưu lượng khí:
  Chỉ số nén:
  Dung tích bình nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  2.0 HP (Mô tơ dây Đồng)
  220V/50hz
  138L/phút
  0.8Mpa
  18L
  17Kg
  3 Tháng

   


   

   

   
 • Máy nén khí (Dây Đồng)
  AW-2025

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Lưu lượng khí:
  Chỉ số nén:
  Dung tích bình nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  2.0 HP (Mô tơ dây Đồng)
  220V/50hz
  200L/phút
  0.8Mpa
  24L
  22Kg
  3 Tháng

   


   

   
 • Máy nén khí (Dây Đồng)
  AW-2040

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Lưu lượng khí:
  Chỉ số nén:
  Dung tích bình nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  2.0 HP (Mô tơ dây Đồng)
  220V/50hz
  200L/phút
  0.8Mpa
  40L
  29Kg
  3 Tháng

   


   

   

   
 • Máy nén khí (Dây Đồng)
  AW-1530V

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Lưu lượng khí:
  Chỉ số nén:
  Dung tích bình nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  1.5 HP (Mô tơ dây Đồng)
  220V/50hz
  100L/phút
  0.8Mpa
  30L
  38Kg
  3 Tháng

   


   

   

   
 • Máy nén khí (Dây Đồng)
  AW-3050V

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Lưu lượng khí:
  Chỉ số nén:
  Dung tích bình nén:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  ARWA
  2.0 HP (Mô tơ dây Đồng)
  220V/50hz
  180L/phút
  0.8Mpa
  50L
  62Kg
  3 Tháng