• Máy soi nhỏ
  TR-50A

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  500W
  220V/50hz
  33.000 vòng/ phút
  6mm
  1.3kg
  3 Tháng

 • Máy soi nhỏ
  R-155

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  800W
  220V/50hz
  27.000 vòng/ phút
  8mm
  3.0kg
  3 Tháng

 • Máy soi nhỏ
  R-500N

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  1600W
  220V/50hz
  25.000 vòng/ phút
  12mm
  5.0kg
  3 Tháng