• Máy chà nhám motor
  GB-6338
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đĩa dánh
  Bảo hành:
  GOMES
  200W
  220V/50hz
  0-7.200 lần/ phút
  210x106mm
  3 Tháng

   

   

   

 • Máy chà nhám
  GB-6360
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đĩa dánh
  Bảo hành:
  GOMES
  200W
  220V/50hz
  0-10.000 lần/ phút
  93x185mm
  3 Tháng

   

   

   

 • Chà nhám lô
  GB-6603

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ đai chà nhám:
  Bảo hành:
  GOMES
  1200W
  220V/50hz
  500m / phút
  100x610mm
  3 Tháng