• Máy mài
  G-1000X

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  730W
  220V/50hz
  12.000 vòng/ phút
  100mm
  1.5kg
  3 Tháng

   

 • Máy mài 230mm
  G-2360

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  2400W
  220V/50hz
  6.600 vòng/ phút
  230mm
  4.9kg
  3 Tháng

 • Máy mài 100mm
  SGL-1000

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  750W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  1.7kg
  3 Tháng

 • Máy mài 100mm
  G-1007

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  800W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  1.5kg
  3 Tháng

 • Máy mài 100mm
  SG-1008

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  750W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  1.5kg
  3 Tháng

 • Máy mài 125mm
  G-1258

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  750W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  125mm
  1.5kg
  3 Tháng