• Máy bắt vít chạy pin
  EG-511A

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Khoan:
  Bảo hành:
  FEG
  300W
  220V/50hz
  0-2800 vòng/ phút
  10 mm
  10 mm
  3 Tháng

 • Máy khoan đất (16mm)
  EG-5116

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:

  FEG
  800W
  220V/50hz
  0-550 vòng/ phút
  16mm
  25mm
  3 Tháng

 • Máy khoan đầu cặp
  EG-506A (khoan gỗ)

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  240W
  220V/50hz
  0-4.500 vòng/ phút
  6.5 mm
  3 Tháng

 • Máy khoan búa (10mm)
  EG-512

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  FEG
  400W
  220V/50hz
  0-2.600 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng

 • Máy khoan (10mm)
  EG-513

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  FEG
  400W
  220V/50hz
  0-2.800 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng