• Cắt tường (2 lưỡi cắt)
  EG-113W

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ lưỡi cắt:
  Góc cắt tối đa:
  Bảo hành:
  FEG
  1800W
  220V/50hz
  11.000 vòng / phút
  125mm
  35mm
  3 Tháng

 • Máy cẳt gạch
  EG-112

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Góc cắt tối đa:
  Cỡ lưỡi cắt:
  Bảo hành:
  FEG
  1250W
  220V/50hz
  12.000 vòng / phút
  35mm 
  110mm
  3 Tháng