• Khoan bê tông 17mm
  EG-580B (CHẤT LƯỢNG CAO)

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ búa:
  Khả năng khoan:
  Bảo hành:

  FEG
  850W
  220V-240V/50-60hz
  0-400 vòng/ phút
  2900 lần /phút
  17mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

   

   

   

   
 • Máy khoan chuyên 32mm
  EG-560

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ búa:
  Khả năng khoan:
  Bảo hành:

  FEG
  1500W
  220VV/50hz
  0-850 vòng/Phút
  0-4.200 lần /phút
  32mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

   

   

   
 • Khoan chuyên 26mm
  EG-550

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ búa:
  Khả năng khoan:
  Bảo hành:

  FEG
  900W
  220V-240V/50-60hz
  0-700 vòng/Phút
  0-4.450 lần /phút
  26mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

 • Khoan bê tông 38mm
  EG-580

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ búa:
  Khả năng khoan:
  Bảo hành:

  FEG
  850W
  220V-240V/50-60hz
  0-400 vòng/ phút
  2900 lần /phút
  38mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

 • Khoan bê tông 26mm
  EG-2606SRE (CHẤT LƯỢNG CAO)

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Khả năng khoan bê tông:
  Bảo hành:

  FEG
  800W
  220V/50hz
  0-900 vòng/ phút
  Max 26mm
  3 Tháng

 • Khoan bê tông 26mm
  EG-2601SRE

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ đập:
  Khả năng khoan:
  Bảo hành:

  FEG
  800W
  220V-240V/50-60hz
  0-900 vòng/Phút
  0-4.400 lần /phút
  26mm (Bê tông Max)
  3 Tháng