• Máy bào
  L-120N

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  500W
  220V/50hz
  15.00 vòng / phút
  92mm (bề rộng)
  1mm (độ sâu)
  3.3kg
  3 Tháng

 • Máy bào
  L-282

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Năng suất làm việc:

  Trọng lượng:
  Bảo hành:
  RYOBI
  710W
  220V/50hz
  1.400 vòng / phút
  82mm (bề rộng)
  3mm (độ sâu)
  3.3kg
  3 Tháng