• Máy bắt vít Pin
  BDX-1

  Hãng sản xuất:
  Đầu cặp đuôi lục giác:
  Công suất:    
  Tốc độ không tải:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  6.35mm
  3.6V
  180 vòng/phút
  0.3kg
  3 tháng

 • Máy bắt vít
  E-4000A

  Hãng sản xuất:
  Đầu cặp đuôi lục giác:
  Công suất:    
  Tốc độ không tải:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  26mm
  600W
  0-2500 vòng/phút
  1.7kg
  3 tháng

 • Máy bắt vít chạy Pin 2 sạc 1300 mAh
  BD-120

  Hãng sản xuất:
  Đầu cặp đuôi lục giác:
  Công suất:    
  Tốc độ không tải:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  10mm
  12V   
  300-1000 vòng/phút
  1.6kg
  3 tháng

 • Máy bắt vít chạy Pin 2 sạc 1300 mAh
  BD-90

  Hãng sản xuất:
  Đầu cặp đuôi lục giác:
  Công suất:    
  Tốc độ không tải:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  10mm
  9.6V   
  300-1000 vòng/phút
  1.5kg
  3 tháng