• Máy khoan sắt 10mm
  D-110VR

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Tính năng:

  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  500W
  220V/50hz
  0-2800 vòng/ phút
  Khoan gỗ 25mm
  Khoan sắt 13mm
  1.7kg
  3 Tháng

 • Khoan va đập 13mm
  PD-196VR

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ va đập:
  Tính năng:


  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  710W
  220V/50hz
  0-2600 vòng/ phút
  46.800 lần/ phút
  Khoan gỗ 25mm
  Bê tông 19mm
  Khoan thép 13mm
  1.7kg
  3 Tháng

 • Khoan va đập 13mm
  PC-1970VR

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ va đập:
  Tính năng:


  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  710W
  220V/50hz
  1250 và 2700 vòng/ phút
  20.250 và 43.200 lần/ phút
  Khoan gỗ 40mm
  Bê tông 19mm
  Khoan thép 13mm
  2.5kg
  3 Tháng

 • Khoan búa xoay 26mm
  ED-262VR

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ va đập:
  Cỡ mũi khoan:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  750W
  220V/50hz
  1100 vòng/ phút
  43.000 lần/ phút
  26mm
  2.4kg
  3 Tháng

 • Máy đục bê tông 17mm
  CH-470, CH-465

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ va đập:
  Mũi đục đuôi lục giác:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  1.050W
  220V/50hz
  3.000 lần/ phút
  17mm
  5.1kg
  3 Tháng

 • Khoan bê tông 26mm
  ED-263VR

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Tốc độ va đập:
  Cỡ mũi khoan:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  RYOBI
  750W
  220V/50hz
  1100 vòng/ phút
  43.000 lần/ phút
  26mm
  2.4kg
  3 Tháng