• Máy khoan rút lõi
  EMD-23

   

  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện : 
  Tốc độ không tải:
  Tính năng:
  Lực hút nam châm:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  FEG
  1250W
  220V-240V/50-60hz
  0-600 vòng/ phút
  Bê tông 23mm
  13000N
  25.5kg
  3 Tháng

   

   

   

 • Máy khoan rút lõi
  ECD-355

   

  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện : 
  Tốc độ không tải:
  Tính năng:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  FEG
  4680W
  220V-240V/50-60hz
  0-600 vòng/ phút
  Bê tông 15-355mm
  28kg
  3 Tháng

   

   
 • Máy khoan rút lõi
  ECD-255

   

  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện : 
  Tốc độ không tải:
  Tính năng:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  FEG
  3950W
  220V-240V/50-60hz
  0-580 vòng/ phút
  Bê tông 15-255mm
  25kg
  3 Tháng

   

   
 • Máy khoan rút lõi
  ECD-205

   

  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện : 
  Tốc độ không tải:
  Tính năng:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  FEG
  3650W
  220V-240V/50-60hz
  0-700 vòng/ phút
  Bê tông 15-205mm
  24kg
  3 Tháng

   

   
 • Máy khoan rút lõi
  ECD-135

   

  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện : 
  Tốc độ không tải:
  Tính năng:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  FEG
  1500W
  220V-240V/50-60hz
  0-980 vòng/ phút
  Bê tông 15-135mm
  15kg
  3 Tháng

   

   
 • Máy khoan rút lõi
  ECD-95

   

  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện : 
  Tốc độ không tải:
  Tính năng:
  Trọng lượng:
  Bảo hành:

  FEG
  1400W
  220V-240V/50-60hz
  0-1800 vòng/ phút
  Bê tông 15-95mm
  6.2kg
  3 Tháng