• Cưa sọc
  EG-865

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Kích thước:
  Bảo hành:
  FEG
  580W
  220V/50hz
  0-3.100 vòng/ phút
  65mm
  3 Tháng

 • Cưa tròn 185mm
  EG-880B

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đường kính lưỡi cưa:
  Bảo hành:
  FEG
  900W
  220V/50hz
  4.700 vòng/ phút
  185mm
  3 Tháng

 • Cưa tròn 235mm
  EG-235
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đường kính lưỡi cưa:
  Bảo hành:
  FEG
  1900W
  220V/50hz
  4300 vòng/ phút
  235mm
  3 Tháng