• Máy mài 100mm
  EG-913

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  710W
  220V/50hz
  12.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng

 • Máy mài tay dài 100mm
  EG-914

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Cỡ đá:
  Bảo hành:
  FEG
  600W
  220V/50hz
  11.000 vòng/ phút
  100mm
  3 Tháng