• Máy đánh tường
  EG-315
  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện:  
  Tốc độ:
  Cỡ đai chà nhám:
  Bảo hành:
  FEG
  850W
  220V/50hz
  1200-2600 vòng / phút
  180mm
  3 Tháng

   

 • Máy đánh tường
  EG-316A

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ đai chà nhám:
  Bảo hành:
  FEG
  900W
  220V/50hz
  1200-2000 vòng / phút
  225mm
  3 Tháng

   

 • Máy đánh tường
  EG-316

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ:
  Cỡ đai chà nhám:
  Bảo hành:
  FEG
  1050W
  220V/50hz
  1500-2300 vòng / phút
  225mm
  3 Tháng