• Kích thủy lực
  2 Tấn
  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Hành trình kéo căng (mm)    
  Nâng thấp nhât(mm):
  Nâng cao nhất(mm):
  Trọng lượng:
  ARWA
  2 Tấn
  80mm
  148mm
  278mm
  2.3kg

   

   

 • Kích thủy lực
  4 Tấn
  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Hành trình kéo căng (mm)    
  Nâng thấp nhât(mm):
  Nâng cao nhất(mm):
  Trọng lượng:
  ARWA
  4 Tấn
  110mm
  180mm
  340mm
  3.4kg

   

 • Kích thủy lực
  6 Tấn
  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Hành trình kéo căng (mm)    
  Nâng thấp nhât(mm):
  Nâng cao nhất(mm):
  Trọng lượng:
  ARWA
    6Tấn
  110mm
  180mm
  355mm
  3.8kg

   

 • Kích thủy lực
  8 Tấn
  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Hành trình kéo căng (mm)    
  Nâng thấp nhất (mm):
  Nâng cao nhất(mm):
  Trọng lượng:
  ARWA
  8 Tấn
  125mm
  200mm
  385mm
  4.65kg

   

 • Kích thủy lực
  10 Tấn
  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Hành trình kéo căng (mm)    
  Nâng thấp nhất(mm):
  Nâng cao nhất(mm):
  Trọng lượng:
  ARWA
  10 Tấn
  125mm
  220mm
  385mm
  5.10kg

   

 • Kích thủy lực
  12 Tấn
  Hãng sản xuất:
  Công suất:
  Hành trình kéo căng (mm)    
  Nâng thấp nhất(mm):
  Nâng cao nhất(mm):
  Trọng lượng:
  ARWA
  12 Tấn
  125mm
  210mm
  395mm
  6.5kg