Xã hội
Cho phép 14 ngân hàng được mua bán nợ

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu 14 ngân hàng này xem xét cho vay vốn với các dự án lớn có hiệu quả.


Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu 14 ngân hàng là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, ACB, Eximbank, Sacombank, Techcombank, MB, Maritime Bank, VPbank, VIB, SeAbank và SHB thực hiện các nội dung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động tín dụng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng này xem xét cho vay các dự án lớn có hiệu quả. Trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng vượt các hạn chế tín dụng, các ngân hàng trên thực hiện việc xem xét, cấp tín dụng hợp vốn theo quy định tại Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011.

Trường hợp tổ chức tín dụng đầu mối cấp tín dụng hợp vốn chưa tập hợp đủ các tổ chức tín dụng thành viên tham gia hợp vốn, tổ chức tín dụng đầu mối phải báo cáo NHNN để thông tin, khuyến khích các tổ chức tín dụng khác tham gia hợp vốn.

NHNN cũng yêu cầu 14 ngân hàng trên chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp xử lý nợ theo các quy định hiện hành.

Các ngân hàng này thực hiện mua bán nợ theo quy định tại Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/6/2006 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế mua, bán nợ của tổ chức tín dụng.


Nếu tổ chức tín dụng có nhu cầu chào mua, bán các khoản nợ nhưng chưa tìm được bên bán nợ hoặc bên mua nợ thì tổ chức tín dụng báo cáo NHNN để tổng hợp chung.

NHNN cũng yêu cầu tổ chức tín dụng nghiên cứu, báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ theo các quy định Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý, sửa đổi phù hợp.

Các báo cáo gửi về Vụ Tín dụng trước 25/5/2012.

(Theo gafin/ SBV)