Tin tức tổng hợp
Nắng gió Quảng Bình 2015

Anh sẽ về Quảng Bình cùng em!
Qua Vũng Chùa ghé thăm mộ Đại Tướng
Thắp nén nhang để tỏ lòng thành kính
Đứng lặng nhìn, nước mắt ngỡ trời mưa...

 

 

Về Nhật Lệ nghe sóng nước hòa ca
Đàn trời ru anh - khúc ru của sóng
Để em thấy yêu hơn một vùng quê anh dũng
Nơi một thời mẹ Suốt đón đưa quân.

 

Anh sẽ về Quảng Bình cùng em!
Ăn cháo hến, nấu cơm khoai lẫn đỗ
Biển và cát ngàn đời nay còn đó
Nếu không về, anh chẳng nỡ đâu em!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photograper: Ngọc Hưởng - Edit: Thế Cương