Tin tức tổng hợp
Lễ kết nạp Đảng viên mới
Ngày 26/07/2012 Chi bộ Đảng Tập đoàn Viễn Đông tổ chức lễ kết nạp một Đảng viên mới.

Theo Quyết định số 257-QĐ/QU ngày 30/06/2012 của Đảng ủy Quận Đống Đa.


Quyết định của Ban thường vụ.


Kết nạp quần chúng: Vũ Quốc Hùng vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng.
Bí thư chi bộ: Nguyễn Thành Nam tặng hoa và trao quyết định

 
Đồng chí: Vũ Quốc Hùng - Sinh năm: 1966
Nguyên quán: Tiền Hải - Thái Bình.
Địa chỉ cư trú: Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội.
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Viễn Đông, Phó giám đốc Công ty CP Thiết bị Viễn Đông.
 

Đồng chí Vũ Quốc Hùng đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, Tổ Quốc, Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Biên tập: Hải Âu + Lê Trang - http://www.tapdoanviendong.vn