Tin tức tổng hợp
Tập đoàn Viễn Đông 20 năm

 

 

 TRAO THƯỞNG CHO CÁN BỘ TẬP ĐOÀN XUẤT SẮC 2014:

 

 

MÀN TRÌNH DIỄN THỜI TRANG CỦA THIẾT BỊ VIỄN ĐÔNG (XEM VIDEO Ở TRANG CHỦ:

 

 

MÀN TRÌNH DIỄN KỊCH CỦA THIẾT BỊ VIỄN ĐÔNG (XEM VIDEO Ở TRANG CHỦ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG:

 

 

 

 

TRAO GIẢI TRÌNH DIỄN THỜI TRANG - THIẾT BỊ GIẢI NHÌ (NHÀ THIẾT KẾ TIỀM NĂNG):

 

TRAO GIẢI TÀI NĂNG VIỄN ĐÔNG - THIẾT BỊ GIẢI NHẤT:

 

HẬU TRƯỜNG THÚ VỊ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THỜI TRANG VÀ VĂN NGHỆ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thực hiện: Thế Cương