Góc Công sở
Công ty tổ chức Traning kỹ năng giao tiếp cho CBCNV

Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Giao tiếp tốt giúp chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành công trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng, cũng như đạt được những mục đích trong cuộc sống.

Tuy nhiên, đôi khi việc giao tiếp không hiệu quả có thể tạo nên những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, dẫn đến nhiều bất lợi trong sự nghiệp và đời sống.

Dù bạn là ai? Bạn làm gì? thì giao tiếp vẫn luôn là yếu tố hàng đầu mở đường quyết định cho sự thành công hay thất bại trong mọi mối quan hệ. Và đối với doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp (qua lời nói, hành động, cách ứng xử,…) của tập thể được xem là một phần văn hóa của doanh nghiệp đó.

Nắm bắt được tính hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn và triển khai Đào tạo lớp kỹ năng cho cán bộ CNV Công ty. Phòng hành chính chủ trì buổi trading trong không khí vui vẻ. Mặc dù là ngoài giờ hành chính xong mọi người đều có mặt đông đủ và nghiêm túc hoàn thành buổi đào tạo kỹ năng.

 

 

 

 

Thực hiện: Thế Cương