Chi nhánh Hà Nội
Giao lưu Chi nhánh Đà Nẵng và Hà Nội

 Tụ tập tại Nhà hàng Bia hơi Hải Xồm - Kim Mã - Hà Nội

 Pác Hùng vẫn là Coca-Cola - mr Phước vẫn năng nổ - zai chưa vợ mà

 Hê.. hê... 2 zai Hương và Lân còi ngồi uống Vodka thay bia

 Nhìn chị Nga - Hương em Lê nhìn nồi Lẩu mà sốt ruột

 Tăng 2 với bài mở màn của Hạt Điều và Phước cận

 Hát sung quá ..............

 Chị em bồ hóng mãi chưa đến lượt

 

 Song ca chị em nhà Lê và Hường

 Oanh cong ngồi chén nhiệt tình quá

 Mr Nam mất sổ gạo hay sao mà ngồi im re  thế

 Họ hát cứ hát .....Ta phải giao lưu cái

 Ji vậy ta ?

 Mr Toàn hát hổng nghe thấy ji hết trơn

 Ô hô , zai nào  đứng cạnh mr Kiên kia

 

 

 

 à ha, mr Đức , chít cha anh em làm 2 tăng mr mới đến, gà sống đá gà chết đây......

 Hát cũng sung đó

 Ha...... ha.... lên bục roài, anh em cho mượn cái cột inox nào

 Ồ , tưởng bay hóa ra lên đó bú bia thoai

 He.. he chị Nam cũng tham gia nhiệt tình ghê

 Oạch, mr Điệp hát còn anh em múa phụ họa nè

 

Còn đây là Video trác táng của anh em Thiết bị Viễn Đông,